Pin Năng Lượng Mặt Trời LONGI SOLAR

 

Sắp xếp:


Solar Panel LONGI LR4-72HPH 450M (450W)

Model    LR4-72HPH 450M Công suất cực đại    450 W Điện áp tại điểm công suất đỉnh    49.3 V Dòng điện tại công suất đỉnh    11.60 A Điện áp hở mạch    41.5 V Dòng ngắn mạch    10.85 A Hiệu suất quang năng mô-đun    20.7%

Panel năng lượng mặt trời LONGI LR4-72HPH 455M (455W)

Model    LR4-72HPH 455M Công suất cực đại    455W Điện áp tại điểm công suất đỉnh    49.5 V Dòng điện tại công suất đỉnh    11.66 A Điện áp hở mạch    41.7 V Dòng ngắn mạch    10.92 A Hiệu suất quang năng mô-đun    20.9%

Tấm Pin Năng Lượng LONGI LR4-72HPH 445M (445W)

Model    LR4-72HPH 445M Công suất cực đại    445 W Điện áp tại điểm công suất đỉnh    49.1 V Dòng điện tại công suất đỉnh    11.53 A Điện áp hở mạch    41.3 V Dòng ngắn mạch    10.78 A Hiệu suất quang năng mô-đun    20.5%  

Tấm Pin Mặt Trời LONGI LR4-72HPH 440M (440W)

MODEL    LR4-72HPH-440M Điều kiện thử nghiệm    STC    NOCT Công suất cực đại (Pmax)    440    326.0 Điện áp hở mạch (Voc)    48.9    45.6 Dòng điện ngắn mạch (Isc/A)    11.46    9.24 Điện áp công suất cực đại (Vmp/V)    41.1    38.0 Dòng điện công suất cực đại (Imp/VA)    10.71    8.59 Hiệu suất module (%)    20.2

Tấm pin mặt trời LONGI LR4-72HPH 435M (435W)

LR4-72HPH    435M Công suất tối đa    435W Điện áp mạch hở (Voc)    48.7V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    11.39A Điện áp tại điểm công suất tối đa (Vmp)    40.9V Dòng điện tại điểm công suất tối đa (Imp)    10.64A Hiểu quả tấm pin    20.0%

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng