Điện Năng Lượng Mặt Trời

Sắp xếp:


Chi phí lắp đặt điện mặt trời hệ 3KW cho hộ gia đình Giảm 18.000.000đ

Chi phí lắp đặt điện mặt trời hệ 3KW cho hộ gia đình

44.000.000đ 62.000.000đ -29%

Hệ thống năng lượng mặt trời 3.000 watt (3 kilowatt)  Pin: Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: Sofar 3KTLM-G2 công suất 3KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 4KW (Lắp bám tải) Giảm 6.000.000đ

Điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 4KW (Lắp bám tải)

58.000.000đ 64.000.000đ -9%

Điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 4KW Pin: Công suất: 535W, Loại: MONO, Thương hiệu: JinkoSolar  Inverter: Sofar Solar 3300TL-G3 Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: Nhân công, vận chuyển  
Giá hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình 5KW Giảm 2.000.000đ

Giá hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình 5KW

73.000.000đ 75.000.000đ -2%

 Hệ thống năng lượng mặt trời 5KW (5 kilowatt)  Pin: 10 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter:Sofar 5 KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Hệ thống pin năng lượng mặt trời cho gia đình 6KW Giảm 8.000.000đ

Hệ thống pin năng lượng mặt trời cho gia đình 6KW

86.000.000đ 94.000.000đ -8%

Hệ thống năng lượng mặt trời 6KW (6 kilowatt)  Pin: 12 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter:  bộ Sofar công suất 3KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Giá lắp đặt điện năng lượng mặt trời gia đình 8KW Giảm 8.000.000đ

Giá lắp đặt điện năng lượng mặt trời gia đình 8KW

116.000.000đ 124.000.000đ -6%

  Hệ thống năng lượng mặt trời 8KW (8 kilowatt)  Pin: 15 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 1 bộ Sofar công suất 7.5KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Chi Phí Lắp Đặt Điện Mặt Trời Hòa Lưới 3 Pha 10KW Giảm 8.000.000đ

Chi Phí Lắp Đặt Điện Mặt Trời Hòa Lưới 3 Pha 10KW

136.000.000đ 144.000.000đ -5%

Hệ thống năng lượng mặt trời 10KW (10 kilowatt)  Pin: 19 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 1 bộ Sofar công suất 11KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Lắp điện năng lượng mặt trời 15KW (Hòa lưới bám tải) Giảm 8.000.000đ

Lắp điện năng lượng mặt trời 15KW (Hòa lưới bám tải)

191.000.000đ 199.000.000đ -4%

 Hệ thống năng lượng mặt trời 15KW (15 kilowatt)  Pin: 29 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 1 bộ Sofar công suất 15KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới áp mái 20KW Giảm 8.000.000đ

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới áp mái 20KW

256.000.000đ 264.000.000đ -3%

Hệ thống năng lượng mặt trời 20KW (20 kilowatt)  Pin: 38 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 1 bộ Sofar công suất 20KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Báo giá lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới 25KW Giảm 8.000.000đ

Báo giá lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới 25KW

321.000.000đ 329.000.000đ -2%

Hệ thống năng lượng mặt trời 25KW (25 kilowatt)  Pin: 47 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 1 bộ Sofar công suất 25KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha 30KW Giảm 8.000.000đ

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha 30KW

386.000.000đ 394.000.000đ -2%

Hệ thống năng lượng mặt trời 30KW (30 kilowatt)  Pin: 57 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 1 bộ Sofar công suất 30KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 40KW Giảm 8.000.000đ

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha 40KW

516.000.000đ 524.000.000đ -1%

  Hệ thống năng lượng mặt trời 40KW (40 kilowatt)  Pin: 75 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 1 bộ Sofar công suất 20KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Giá điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha 50 KWp Giảm 8.000.000đ

Giá điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha 50 KWp

646.000.000đ 654.000.000đ -1%

  Hệ thống năng lượng mặt trời 50KW (50 kilowatt)  Pin: 94 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter:1 bộ Sofar công suất 50KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Chi phí lắp đặt điện mặt trời hòa lưới 60KW trọn gói Giảm 8.000.000đ

Chi phí lắp đặt điện mặt trời hòa lưới 60KW trọn gói

776.000.000đ 784.000.000đ -1%

  Hệ thống năng lượng mặt trời 60KW (60 kilowatt)  Pin: 113 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: SOFAR 60KW 60000TL Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Giá lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới 70 KWp trọn gói Giảm 8.000.000đ

Giá lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới 70 KWp trọn gói

836.000.000đ 844.000.000đ -0%

  Hệ thống năng lượng mặt trời 70KW (70 kilowatt)  Pin: 131 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 2 bộ Sofar công suất 50KW & 20KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển
Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời 100KW Giảm 8.000.000đ

Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời 100KW

996.000.000đ 1.004.000.000đ -0%

Hệ thống năng lượng mặt trời 100KW (100 kilowatt)  Pin: 187 tấm Tiger Pro 535W Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: 2 bộ Sofar công suất 50KW Khung đỡ chính: Áp mái, Xà gồ đỡ pin, thanh ray, kẹp pin Dây dẫn phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp điện Solar AC & DC Chi phí lắp đặt: nhân công, vận chuyển

Hiển thị 1 - 15 / 15 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng